Scoala Baiculesti - Arges

Scoala Gimnaziala Baiculesti - Romania

       ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULESTI

Şcoala Gimnazială Băiculesti se află în comuna Băiculeşti, judeţul Argeş, pe DN 7c, la aproximativ 7 Km de Curtea de Arges.

Îşi desfăşoară activitatea în opt locaţii funcţionând cu 489 elevi cuprinşi în 30 de clase de învăţământ primar + gimnazial şi 161 preşcolari înscrişi în 9 grupe.

Şcoala Gimnazială Băiculeşti (PJ)  cuprinde următoarele şcoli  structură:

- Şcoala Gimnazială Băiculeşti + G.P.N..

- Şcoala Gimnazială Tutana;

- Şcoala Gimnazială Valea Brazilor + G.P.N.;

- Şcoala Gimnazială Valea lui Enache + G.P.N.;

- Şcoala Primară Anghineşti + G.P.N.;

- Şcoala Primară Măniceşti + G.P.N.;

- G.P.N. Zigoneni;

- G.P.N. Tutana.

În anul 2010, Şcoala Gimnazială Băiculeşti, a sărbătorit un centenar de existenţă, acesta fiind marcat de realizări şi împliniri.

Astfel, în jurul anului 1870, boierul Tache Petrescu a avut iniţiativa înfiinţării, într-o casă, a primei şcoli din Băiculeşti. După ce în anul 1906  Alexandru T. Petrescu, fiul boierului Tache Petrescu, a donat un teren de cca 5000 m2, în anul 1910 s-au finalizat lucrările de construcţie a două săli de clasă, care şi în prezent sunt funcţionale. Acestora li s-au adăugat între anii 1955 - 1965 încă două săli de clasă şi un spaţiu mai mic, care de-a lungul timpului a servit drept cancelarie, camera pionerilor şi bibliotecă .

Între anii 1967 - 1970 s-a construit un nou local de şcoală cu patru săli de clasă şi o cancelarie. Acestor două corpuri, li s-a mai adăugat o clădire construită în ani 1970 - 1972, prin eforturile cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora.

În aceste săli, de-a lungul celor aproape 100 de ani şi-au desfăşurat activitatea numeroase cadre didactice, multe dintre acestea, fiind descendenţi ai iniţiatorului de şcoală Tache Petrescu. Dintre aceştia Maria şi Gheorghe Petrescu, Mihai Petrescu, Vasile Petrescu, Lorin Petrescu, şi-au înscris numele în istoria şcolii, viaţa personală şi de familie confundându-se cu viaţa şcolii. Aceştia, ca şi celelalte cadre didactice au format şi educat cu succes, generaţii după generaţii de elevi care s-au ridicat prin muncă şi perseverenţă pe înalte trepte sociale. Astfel, parte dintre aceştia au devenit ingineri, cadre didactice, economişti, ofiţeri, cadre medicale, persoane cu funcţii de mare răspundere.

Timp de un secol, în Şcoala Băiculeşti s-a desfăşurat o bogată activitate de informare a copiilor, dar mai ales de formare şi educare a acestora pentru viaţă, activităţi pe care dorim să le reînviem şi să le continuăm spre binele şi interesul comunităţii.

                                  Director,

                         Prof. Ileana Bodescu

 


 

         ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULESTI

 

 

      ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA BRAZILOR 

                     

   

         ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUTANA

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LUI ENACHE